Subsidie afkoppeling regenwater Beesel

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Beesel geeft een subsidie voor het afkoppelen van regenwater.

Bedrag

  • 30 tot 300 m2: € 10 per m2
  • Meer dan 300 m2: werkelijke kosten met maximaal € 10 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Het verharde oppervlak bedraagt 30 m2 of meer
  • Na goedkeuring van de subsidieaanvraag mag het afkoppelen starten
  • Het af te koppelen verhard oppervlak momenteel is aangesloten op een vuilwaterriool
  • Het afkoppelen veroorzaakt geen overlast op aanliggende percelen
  • Er ligt geen gemeentelijk hemelwater riool in je straat

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.