Subsidie afkoppelen riolering Mook en Middelaar

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Mook en Middelaar geeft subsidie voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Bedrag

  • De subsidie bedraagt maximaal € 10 per m2 verhard oppervlak
  • Bij oppervlakken groter dan 200 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal van € 10 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
  • Je bent eigenaar van het terrein en het oppervlak in de gemeente Mook en Middelaar dat afgekoppeld wordt
  • Het verharde oppervlakte dat afgekoppeld wordt is minimaal 40 m2
  • Het afkoppelen gebeurt volgens de eisen uit de Voorkeurstabel afkoppelen, tenzij het Waterschap instemt met een andere wijze
  • Je begint binnen 3 maanden na goedkeuring en de afkoppeling is binnen 6 maanden afgerond

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.