Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Nuenen

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Bij de gemeente Nuenen kun je subsidie aanvragen voor het afkoppelen van de regenpijp.

Bedrag

Voor afgekoppelde oppervlakken ten behoeve van nuttig hergebruik bedraagt de subsidie € 5 per m/2 afgekoppeld verhard oppervlak, met een maximum van € 300.

Wordt het regenwater in de bodem gebracht dan bedraagt de subsidie €10 per m/2 afgekoppeld verhard oppervlak met een maximum van € 600.

Belangrijkste voorwaarden

  • De werkzaamheden nog niet zijn begonnen.
  • Je bent, als aanvrager, eigenaar van het af te koppelen perceel.
  • Je gaat minimaal 20m2 verhard oppervlak afkoppelen
  • Het af te koppelen verharde oppervlak is legaal aangesloten op het vuilwaterriool.
  • Het afkoppelen mag geen overlast veroorzaken op aanliggende percelen
  • Het afgekoppelde regenwater wordt geïnfiltreerd op eigen terrein of wordt nuttig hergebruikt.
  • De infiltratievoorziening moet een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m2  hebben.
  • Deze regeling geldt voor particulieren en bedrijven en is van toepassing op bestaande gebouwen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.