Subsidie afkoppelen regenwater Nuenen

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin

De gemeente Nuenen geeft subsidie voor het afkoppelen van je regenpijp van het riool.

Bedrag

€ 5 of € 10 per m2, afhankelijk van de verwerking van het regenwater, met een maximum van € 600 voor oppervlakten van 20-200 m2 en een maximum van € 10.000 voor oppervlakten groter dan 200 m2.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
  • Je bent eigenaar van het af te koppelen bestaande gebouw
  • Je gaat minimaal 20 m2 verhard oppervlak afkoppelen
  • Het af te koppelen verharde oppervlak is legaal aangesloten op een hemelwaterriool dat is aangelegd voor 2006, of een gemengd riool
  • De infiltratievoorziening moet een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m2 hebben
  • Het dak is minimaal 2 jaar oud

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.