Subsidie afkoppelen regenwater Borne

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Borne geeft subsidie voor het afkoppelen van hemelwater van het vuil waterriool.

Je kunt subsidie ontvangen voor de volgende regelingen:

  • Het afkoppelen van verhard oppervlak zoals daken en bestrating en het daarbij realiseren van een waterberging op eigen terrein zoals een grindstrook of vijver
  • Het afkoppelen van het dakoppervlak aan de voorzijde van een woning of gebouw zodat het regenwater opgevangen kan worden in een hemelwatervoorziening in de straat

Bedrag

€ 300 per regeling, dus maximaal € 600 per aanvraag als beide regelingen uitgevoerd zijn.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
  • Binnen 6 maanden na de subsidieverlening zijn de werkzaamheden afgerond
  • Het afgekoppelde verharde oppervlak is minimaal 15 m2
  • Het afgekoppelde dakoppervlak is minimaal 20 m2
  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool en is niet al eerder afgekoppeld
  • Per perceeleigenaar kunnen maximaal 2 aanvragen ingediend worden

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.