Subsidie afkoppelen regenpijp Winterswijk

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin

De gemeente Winterswijk geeft subsidie voor maatregelen die zorgen dat er minder regenwater in het gemengd riool komt, zoals het afkoppelen van daken en het vasthouden van regenwater in de tuin voor hergebruik.

Bedrag

€ 7,50 per m2 afgekoppeld dakoppervlak met een maximum van 100 m2. Bij meer dan 100 m2 worden de werkelijke kosten vergoed met een maximum van € 7,50 per m2.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat de werkzaamheden beginnen
  • De woning ligt in de bebouwde kom van Winterswijk of in Meddo of Kotten
  • Het dakoppervlak is niet aangesloten op drukriolering
  • Je kunt minimaal 20 millimeter hemelwater vasthouden op eigen terrein. Deze berging is binnen 48 uur weer vrij voor een volgende bui.
  • De subsidie loop tot eind 2027, of tot de subsidiepot leeg is

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.