Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Stichtse Vecht

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Stichtse Vecht biedt een subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater.

Bedrag

 • Oppervlak tussen 10 m² en 100 m²: €8 per m²
 • Oppervlak tussen 101 m² en 250 m²: €6 per m² met een minimum van €800
 • Oppervlak groter dan 250 m²: €4 per m² met een minimum van €1.500 en een maximum van €4.000

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar van het pand, als huurder moet je toestemming vragen aan de eigenaar van het pand
 • Je vraagt de subsidie aan voordat je met de werkzaamheden begint
 • De werkzaamheden moeten binnen 4 maanden na de subsidieverlening worden afgerond
 • Er moet minimaal 10 m2 dakoppervlak worden afgekoppeld
 • Je beschikt over de juiste vergunningen
 • Bij het doorzagen van de regenpijp is een dop op het deel in de grond een eis
 • Bij infiltratie op eigen terrein realiseer je een infiltratievoorziening met een minimale
  bergingscapaciteit van 20 liter per m2 dakoppervlak
 • Als je samen met één of meerdere direct aangrenzende buren maatregelen neemt ontvang je
  10% burenbonus. De burenbonus is geldig bij dakoppervlakten tot maximaal 100 vierkante
  meter per adres. De dakoppervlakten hoeven niet aaneengesloten te zijn
 • De maatregel mag niet tot overlast leiden bij naastgelegen percelen
 • Kies je voor regenwater afvoeren naar oppervlaktewater? Dan mag dat geen vervuiling
  veroorzaken
 • Kies je voor infiltratie op eigen terrein? Dan kan de gemeente je vragen een emmertest uit te
  voeren om aan te tonen of de bodem geschikt is voor infiltratie
 • Een regenton met noodoverloop op het gemengde riool of vuilwaterriool voldoet niet aan de
  eisen van de subsidieregeling. De noodoverloop moet afgekoppeld zijn van het gemengde
  riool of vuilwaterriool
 • Heb je een drukriolering? Dan kom je niet in aanmerking voor subsidie
 • De gemeente biedt 2 subsidiemogelijkheden aan: voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool met vuil water en voor de aanleg van een groen dak. Je kan per dakoppervlak gebruikmaken van één van deze regelingen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.