Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenpijp Stichtse Vecht

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Stichtse Vecht biedt een subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater.

Bedrag

  • Oppervlak tussen 10 m² en 100 m²: €8 per m²
  • Oppervlak tussen 101 m² en 250 m²: €6 per m² met een minimum van €800
  • Oppervlak groter dan 250 m²: €4 per m² met een minimum van €1.500 en een maximum van €4.000

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar van het pand, als huurder moet je toestemming vragen aan de eigenaar van het pand
  • Je vraagt de subsidie aan voordat je met de werkzaamheden begint
  • De werkzaamheden moeten binnen 4 maanden na de subsidieverlening worden afgerond
  • Er moet minimaal 10 m2 dakoppervlak worden afgekoppeld
  • Bij infiltratie op eigen terrein realiseer je een infiltratievoorziening met een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m2 dakoppervlak
  • De gemeente biedt 2 subsidiemogelijkheden aan: voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool met vuil water en voor de aanleg van een groen dak. Je kan per dakoppervlak gebruikmaken van één van deze regelingen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.