Subsidie afkoppelen regenpijp Stichtse Vecht

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Stichtse Vecht biedt een subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater.

Bedrag

  • Oppervlak tussen 10 m2 en 100 m2: € 8 per m2
  • Oppervlak tussen 101 m2 en 250 m2: € 6 per m2 met een minimum van € 800
  • Oppervlak groter dan 250 m2: € 4 per m2 met een minimum van € 1.500 en een maximum van € 4.000

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar van het pand, als huurder moet je toestemming vragen aan de eigenaar van het pand
  • Je vraagt de subsidie aan voordat je met de werkzaamheden begint
  • De werkzaamheden moeten binnen 4 maanden na de subsidieverlening worden afgerond
  • Er moet minimaal 10 m2 dakoppervlak worden afgekoppeld
  • Bij infiltratie op eigen terrein realiseer je een infiltratievoorziening met een minimale bergingscapaciteit van 20 liter per m2 dakoppervlak
  • De gemeente biedt 2 subsidiemogelijkheden aan: voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool met vuil water en voor de aanleg van een groen dak. Je kan per dakoppervlak gebruikmaken van één van deze regelingen

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.