Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen hemelwater Peel en Maas

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Peel en Maas geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het riool.

Bedrag

 • Voor eenvoudige maatregelen zoals het doorzagen en/of verleggen van de regenpijp worden de gemaakte kosten vergoed
 • Voor uitgebreide maatregelen zoals het plaatsen van infiltratiekratten en herbestrating ontvang je € 9 per m2
 • Het maximale subsidiebedrag is € 1.800 per woning

Voorwaarden

 • Je gaat voor het nemen van maatregelen op vrijblijvend en gratis adviesgesprek
 • Je woont binnen de bebouwde kom
 • Je bent eigenaar van het perceel dat geen nieuwbouw is
 • Je kunt ook als huurder in overleg met je huurbaas de subsidie aanvragen
 • Je kunt de subsidie ook bij een gedeelde regenpijp samen met je buren aanvragen
 • Voor het verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend
 • De af te koppelen oppervlakten zijn aangesloten op het vuilwaterriool
 • De af te koppelen oppervlakten zijn in totaal minimaal 40 m2
 • Je mag pas afkoppelen na het bezoek van de duurzaamheidsadviseur én als jouw aanvraag is goedgekeurd
 • De werkzaamheden moeten binnen 3 maanden na toekenning subsidie gestart zijn en binnen een half jaar voltooid zijn
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet je dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuur je foto’s van het eindresultaat met nota’s

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.