Subsidie afkoppelen hemelwater Peel en Maas

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Peel en Maas geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het riool.

Bedrag

  • Voor eenvoudige maatregelen zoals het doorzagen en/of verleggen van de regenpijp worden de gemaakte kosten vergoed
  • Voor uitgebreide maatregelen zoals het plaatsen van infiltratiekratten en herbestrating ontvang je € 9 per m2
  • Het maximale subsidiebedrag is € 5.000 per woning

Voorwaarden

  • Je gaat voor het nemen van maatregelen op vrijblijvend en gratis adviesgesprek. Pas na dit adviesgesprek en goedkeuring van de subsidie mag je beginnen met de werkzaamheden
  • Deze regeling geldt niet voor woningen in het buitengebied
  • Je bent eigenaar van de woning, of je hebt toestemming van de verhuurder
  • De af te koppelen oppervlakten zijn aangesloten op het vuilwaterriool
  • Het oppervlak is in totaal minimaal 40 m2
  • De werkzaamheden moeten binnen 3 maanden na goedkeuring subsidie starten en binnen 6 maanden voltooid zijn

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.