Subsidie afkoppelen hemelwater Nederweert

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Nederweert geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater.

Bedrag

  • Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie € 9 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak
  • Bij oppervlakken groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal van € 9 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
  • Je rondt de werkzaamheden binnen 6 maanden af
  • Het oppervlak is geen nieuwbouw en is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Nederweert
  • Het af te koppelen verhard oppervlak is minstens 40 m2
  • Het afkoppelen gebeurt volgens de Voorkeurstabel afkoppelen, tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.