Subsidie afkoppelen hemelwater Maasgouw

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Gemeente Maasgouw geeft subsidie voor het afkoppelen van hemelwater.

Bedrag

€ 11 per m2.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar van het perceel waarvoor je subsidie aanvraagt
  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met het afkoppelen
  • Je voert de maatregel binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag uit
  • De infiltratievoorziening heeft een bergingscapaciteit van minimaal 30mm per m2 afgekoppeld oppervlak

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.