Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Vaals

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Vaals geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het riool.

Bedrag

€ 10 of € 20 per m2 afgekoppeld oppervlak, afhankelijk van de uitgevoerde maatregel.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat je start met de werkzaamheden
  • Het af te koppelen oppervlak is momenteel aangesloten op een gemengd- of vuilwaterriool
  • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 20 m2 en maximaal 500 m2
  • Deze regeling geldt niet voor nieuwbouw en/of herbouwde woningen na 2003
  • Woningen gelegen in het buitengebied die aangesloten zijn op drukriolering of een individuele behandelaar afvalwater (IBA) komen niet in aanmerking
  • Na goedkeuring van de subsidie moet de afkoppeling na 6 maanden afgerond zijn

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.