Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Bergeijk

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Bergeijk geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool bij een her-inrichtingsproject van de gemeente.

Bedrag

  • € 8 per m2 dakoppervlak van woonhuis op het eigen perceel
  • € 4 per m2 dakoppervlak van woonhuis bij aansluiten op gemeentelijk hemelwaterriool
  • € 2 per m2 dakoppervlak van bijgebouwen op eigen perceel

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar van het dakoppervlakte waar je de stimuleringsbijdrage voor aanvraagt
  • Een huurder kan ook een stimuleringsbijdrage aanvragen met een schriftelijke goedkeuring van eigenaar
  • Nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 komen niet in aanmerking voor deze regeling
  • Alleen wanneer mogelijk kan aangesloten worden op het hemelwaterriool van de gemeente
  • Je kunt alleen deelnemen aan de stimuleringsregeling bij een herinrichtingsproject van de gemeente
  • Voor afkoppelen aan de voorkant van het huis geldt een minimale bergingseis van 60 mm/m2 dakoppervlak met voorziening van bovengrondse overstort

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.