Logo Rijksoverheid

Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater Gemert-Bakel

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

Voor het afkoppelen van de afvoer van het regenwater naar de riolering biedt de gemeente Gemert-Bakel een subsidiebedrag.

Bedrag

Het subsidiebedrag is €6 per m2 afgekoppeld dakoppervlak.

Belangrijkste voorwaarden

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente
 • Je bent niet aangesloten op de drukriolering
 • Er wordt minimaal 5m2 en maximaal 1000m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering. Voor het afkoppelen van een groter oppervlak is een maatwerkregeling mogelijk
 • Regenwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging
 • Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd
 • Indien er sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand
 • Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien zijn een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst
 • De waterberging kan minimaal 30 liter per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen
 • De maatregel veroorzaakt geen overlast
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van water bij hevige buien als de voorziening vol is, bij voorkeur bovengronds
 • De maatregel moet zichtbaar of toegankelijk zijn voor de gemeente ter controle
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn 
 • Het pand dat wordt afgekoppeld is tenminste vóór 31 december 2018 gebouwd
 • De werkzaamheden worden binnen 6 maanden uitgevoerd
 • Bewijsstukken lever je binnen 6 weken na uitvoering aan
 • Het is niet mogelijk om van twee gemeentelijke subsidieregelingen tegelijk gebruik te maken

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.