Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater Gemert-Bakel

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

Voor het afkoppelen van de afvoer van het regenwater naar de riolering biedt de gemeente Gemert-Bakel een subsidiebedrag.

Bedrag

Het subsidiebedrag is € 6 per m2, voor minimaal 5 m2 en maximaal 1000 m2 afgekoppeld dakoppervlak.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
  • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente
  • Je bent niet aangesloten op de drukriolering
  • Het pand dat wordt afgekoppeld is tenminste vóór 31 december 2018 gebouwd
  • De werkzaamheden worden binnen 6 maanden uitgevoerd
  • Bewijsstukken lever je binnen 6 weken na uitvoering aan

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.