Logo Rijksoverheid

Klimaatfonds Den Haag

Met het Klimaatfonds ontvangen VvE’s en andere organisaties zonder winstoogmerk een bijdrage voor een energiebesparende maatregel.

Voor:
  • Woningisolatie
  • Warmtepomp
  • Zonnepanelen
  • Zonneboiler
  • Muur
  • Vloer
  • Dak
  • Glas
  • Douche-warmteterugwinning
  • Kleine windturbines

Organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij het Klimaatfonds voor projecten die CO2-uitstoot verminderen. In de praktijk komt dat vaak neer op het plaatsen van zonnepanelen. De bijdrage wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid CO2 die bespaard gaat worden.