Logo Rijksoverheid

Klimaatfonds Den Haag

Met het Klimaatfonds ontvangen VvE’s en andere organisaties zonder winstoogmerk een bijdrage voor een energiebesparende maatregel.

Voor:
 • Woningisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Muur
 • Vloer
 • Dak
 • Glas
 • Douche-warmteterugwinning
 • Kleine windturbines

Organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij het Klimaatfonds voor projecten die CO2-uitstoot verminderen. In de praktijk komt dat vaak neer op het plaatsen van zonnepanelen. De bijdrage wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid CO2 die bespaard gaat worden.

Voorwaarden 

 • Het project is van een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.
 • Het project wordt uitgevoerd in Den Haag.
 • De maatregelen reduceren minimaal 100 ton CO2 gedurende totale levensduur (maximaal 12 jaar).
 • Bij stapeling van subsidies ontvangen wij graag een overzicht van (lopende) aanvragen.
 • De financiële bijdrage wordt verstrekt na uitvoering van de maatregelen.
 • De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de maatregelen ingediend.

De financiering verschilt, kijk op de site van de aanbieder wat voor jou geldt.