Klimaatfonds Den Haag

Voor:
 • Woningisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Muur
 • Vloer
 • Dak
 • Glas
 • Douche-warmteterugwinning
 • Kleine windturbines

Met het Klimaatfonds ontvangen VvE’s en andere organisaties zonder winstoogmerk een bijdrage voor een energiebesparende maatregel.

Organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij het Klimaatfonds voor projecten die CO2-uitstoot verminderen. In de praktijk komt dat vaak neer op het plaatsen van zonnepanelen. De bijdrage wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid CO2 die bespaard gaat worden.

Voorwaarden 

 • Het project is van een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.
 • Het project wordt uitgevoerd in Den Haag.
 • De maatregelen reduceren minimaal 100 ton CO2 gedurende totale levensduur (maximaal 12 jaar).
 • Bij stapeling van subsidies ontvangen wij graag een overzicht van (lopende) aanvragen.
 • De financiële bijdrage wordt verstrekt na uitvoering van de maatregelen.
 • De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de maatregelen ingediend.

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze regeling.