Logo Rijksoverheid

Gezamenlijke initiatieven voor energiebesparing Berkelland

Groepen inwoners, buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken en ondernemers kunnen subsidie vragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing of duurzame energieopwekking op de project locatie. Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief.

Voor:
 • Woningisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Muur
 • Glas
 • Kleine windturbines
 • Aansluiting op warmtenet

Bedrag

Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van € 10.000. De initiatiefnemers moeten ook minimaal 50% zelf investeren.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het initiatief moet leiden tot energiebesparing of opwekking van duurzame energie in kubieke meters aardgas of kilowattuur elektriciteit van tenminste 33% van het huidige verbruik op de projectlocatie in Berkelland. Dit moet worden aangetoond met indicaties, berekeningen, literatuur of ervaringscijfers.
 • De omvang van het verbruik op de projectlocatie bedraagt minimaal 17.000 kWh per jaar elektriciteit en/of 12.500 m3 aardgas per jaar (vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van 5 huishoudens).
 • Het initiatief moet realistisch en maatschappelijk draagvlak hebben.
 • Het initiatief moet haalbaar of uitvoerbaar zijn binnen de in de aanvraag vermelde planning en/of binnen maximaal 1 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking.
 • De aanvrager(s) moet(en) minimaal 50% zelf financieren.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.