Gezamenlijke initiatieven voor energiebesparing Berkelland

Voor:
 • Woningisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Muur
 • Glas
 • Kleine windturbines
 • Aansluiting op warmtenet

Gezamenlijke initiatieven kunnenin de gemeente Berkelland subsidie aanvragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing of duurzame energieopwekking op de project locatie.

Bedrag

Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van € 10.000. De initiatiefnemers moeten ook minimaal 50% zelf investeren.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het initiatief moet leiden tot energiebesparing of opwekking van duurzame energie in kubieke meters aardgas of kilowattuur elektriciteit van tenminste 33% van het huidige verbruik op de projectlocatie in Berkelland. Dit moet worden aangetoond met indicaties, berekeningen, literatuur of ervaringscijfers
 • De omvang van het verbruik op de projectlocatie bedraagt minimaal 17.000 kWh per jaar elektriciteit en/of 12.500 m3 aardgas per jaar (vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van 5 huishoudens)
 • Het initiatief moet realistisch en maatschappelijk draagvlak hebben
 • Het initiatief moet haalbaar of uitvoerbaar zijn binnen de in de aanvraag vermelde planning en/of binnen maximaal 1 jaar na toezegging van de subsidie

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.