Verzilverlening Noardeast-Fryslân

Voor:
  • Woningisolatie
  • Groene daken/gevels
  • Asbest verwijderen
  • Regenwatertuin

De gemeente Noardeast-Fryslân biedt een lening aan om je woning toekomstbestendig te maken, door bijvoorbeeld asbest te verwijderen of energiebesparende maatregelen te nemen.

Bedrag

Minimaal € 2.500.

 

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar en (toekomstige) bewoner van een woning in Noardeast-Fryslân
  • Het betreft een bestaande woning die bestemd is voor permanente bewoning
  • De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd wanneer je een aanvraag indient
  • Je bent minimaal 57 jaar (10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd). Indien er twee Aanvragers zijn geldt dit voor beiden