Toekomstbestendig wonen Hoogeveen

Voor:
 • Woningisolatie
 • Muur
 • Dak
 • Glas
 • Vloer
 • Warmtepomp
 • Zonnepanelen
 • Ventilatie
 • Zonneboiler
 • Aardgasvrije woning
 • Energieneutrale woning
 • Aansluiting op warmtenet
 • Lage Temperatuur-verwarming
 • Douche-warmteterugwinning
 • Warmte-teruglevering uit ventilatielucht
 • Koken op elektriciteit
 • Kleine energiebesparende maatregelen
 • Groene daken/gevels
 • Geveltuin
 • Natuurinclusief (ver)bouwen
 • Boom of haag

De gemeente Hoogeveen stelt een lening beschikbaar voor woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen, opknappen, uitbreiden, comfortabeler of energiezuiniger willen maken. Bijvoorbeeld zodat jij er langer en comfortabeler kan blijven wonen.

Deze lening vervangt in de gemeente Hoogeveen de duurzaamheidslening, de stimuleringslening en de blijverslening.

Bedrag

Het leenbedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000. 

Belangrijkste voorwaarden

 • De lening wordt aangevraagd voordat je verplichtingen aangaat met de uitvoerders of start met de werkzaamheden
 • Voor een lening van minder dan € 20.001 geldt een looptijd van 15 jaar
 • Voor een lening van € 20.001 of meer is de looptijd maximaal 30 jaar
 • Het rentetarief van deze lening is gelijk aan het rentetarief voor de duurzaamheidslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.