Aanbieders op het platform

Op het platform Verbeterjehuis worden allerlei aanbieders van energiebesparende maatregelen gepresenteerd. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Aanbieders van maatregelen op het platform

Op het platform Verbeterjehuis wordt aan alle aanbieders van energiebesparende maatregelen de kans gegeven zich te presenteren. Een geldige KVK-inschrijving is verplicht en bedrijven dienen zich te allen tijde te houden aan de regels omtrent data en privacy. Onder 'aanbieders' van maatregelen worden bedrijven geschaard die zelf aanvragen van particulieren oppakken en onder eigen naam een offerte uitbrengen aan consumenten. Er is ook de mogelijkheid om je bedrijf als adviseur aan te melden. Het is voor bedrijven gratis om zich in de registers op te laten nemen. Ze kunnen dat doen via dit formulier.

Om de gebruiker van Verbeterjehuis te helpen om een aanbieder van energiebesparende maatregelen te vinden die past bij zijn of haar persoonlijke wensen, biedt het platform veel zoek- en filtermogelijkheden om bedrijven van elkaar te onderscheiden en te matchen met wat de gebruiker belangrijk vindt. Belangrijk hierin zijn de kwaliteitsaspecten. We kijken bij kwalificaties naar erkenningen, certificaten, lidmaatschap van brancheorganisaties en aansluiting bij een geschillenregeling.

De gebruiker kan zelf bedrijven filteren op basis van maatregelen, kwalificaties en afstand tot het bedrijf. Deze afstand wordt op basis van officiële vestigingsadressen van het bedrijf bepaald. De officiële vestigingsadressen worden uit de Kamer van Koophandel opgehaald.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een reviewmotor van Klanten vertellen. Bedrijven die dat willen kunnen daarmee reviews van consumenten toevoegen aan hun profielpagina op Verbeterjehuis.nl. Dit is geen verplichting maar een uitnodiging om dit te doen.

De achterliggende beslisregels (algoritmes) om tot een volgorde van aanbieders te komen

Een belangrijk basisbeginsel is dat bedrijven niet kunnen betalen voor een hogere plaatsing in de zoekresultaten. De bedrijven die de gebruiker te zien krijgt, worden specifiek geselecteerd omdat ze in staat zijn invulling te geven aan het door hem of haar gecreëerde scenario voor de verduurzaming van je woning. Hierbij geldt: hoe specifieker het verduurzamingsscenario, hoe gerichter Verbeterjehuis hierbij een bedrijf zal vinden en presenteren.

Als er veel bedrijven zijn die passen bij de geformuleerde wensen, gebruikt het systeem een aantal regels om te bepalen wie er eerder getoond worden. De basis hiervoor ligt in certificaten en erkenningen. Oftewel, de mate waarin bedrijven aansluiten bij de voor hun sector relevante kwaliteitseisen. Wanneer bedrijven aangesloten zijn én hierop gecontroleerd worden door onafhankelijke derde partijen, komt deze partij hoger op de pagina van zoekresultaten. Daarnaast waardeert Verbeterjehuis een aansluiting bij een geschillenregeling en lidmaatschap bij een brancheorganisatie.

De gebruiker kan de aanbevolen bedrijven te allen tijde zelf (opnieuw) rangschikken op basis van voor hem of haar belangrijke zaken zoals klantreviews of afstand tot de vestigingslocatie. Deze zaken worden niet gebruikt om te bepalen wie er als eerste getoond worden.

Uitleg genereren offertes

Er zijn meerdere manieren om met aanbieders van energiebesparende maatregelen in contact te komen. Een woningeigenaar kan het bedrijf dat bij zijn of haar wensen past opzoeken in het register. Daarnaast kan op basis van de digitale woning gefilterd op bedrijven die goed het door de gebruiker opgestelde verduurzamingsscenario kunnen realiseren.

Op basis van het digitale woningmodel kunnen aanbieders van energiebesparende maatregelen een offerte opstellen zonder fysiek de betreffende woning te bezoeken. Bedrijven raadplegen hiervoor de uitgebreide gegevens (denk aan maatvoeringen en het bouwjaar van je woning) die het digitale woningmodel hen biedt. Zij kunnen op twee manieren een offerte naar de gebruiker versturen; ofwel door hen zelf opgesteld ofwel automatisch aangemaakt door ons systeem. Deze offertes komen terug in het account van de gebruiker, waar deze eenvoudig met elkaar kunnen worden vergeleken. De gebruiker kan er ook vragen over stellen aan de aanbieder.

Gebruik van transitievisies warmte in het platform

Elke gemeente moet een transitievisie warmte vaststellen. Met deze transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

Wat de plannen voor een duurzame warmteoplossing zijn kan relevant zijn voor de wijze waarop een woning verduurzaamd wordt. Daarom bieden we inzicht in de transitievisies warmte op het platform Verbeterjehuis.

Meer informatie over de transitievisies warmte: www.aardgasvrijewijken.nl.
Bekijk alle vastgestelde transitievisies warmte.