Subsidie voor het groener maken van tuin, dak of buitenmuur Wageningen

Voor:
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Groene daken/gevels
 • Geveltuin

De gemeente Wageningen heeft een subsidie voor het groener maken van je tuin, dak of gevel(tuin).

Groen dak

Bedrag

Sedumdak: € 20 per m2 met een maximum van € 400.

Biodivers (minmaal 50% andere planten dan sedum): € 30 per m2 met een maximum van € 600. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Het dak is minimaal 5 m2
 • Je bent eigenaar of hebt toestemming van de eigenaar voor het nemen van de maatregel
 • Het dak is sterk genoeg

Aanleg groene tuin

Bedrag

€ 10 per m2 met een maximum van € 300.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je vervangt minimaal 5 m2 verharding door levend groen
 • Je bent eigenaar of hebt toestemming van de eigenaar voor het nemen van de maatregel

Aanleg groene gevel

Bedrag

€ 10 per m2 met een maximum van € 300.

Belangrijkste voorwaarden

 • De gevel is minimaal 5 m2
 • Je bent eigenaar of hebt toestemming van de eigenaar voor het nemen van de maatregel

Aanleg geveltuin

Bedrag

€ 20 per m2 met een maximum van € 300.

Belangrijkste voorwaarden

 • De geveltuin is minimaal 3 meter breed
 • De voorgevel grenst aan een trottoir op gemeentegrond
 • Je vervangt 1 tot 1,5 rijen tegels tegen uw gevel door planten
 • Aanleg gaat altijd in overleg met de gemeente
 • Je onderhoudt het geveltuintje zelf
 • Het overblijvende trottoir moet minimaal 6 tegels breed blijven (1.80m)
 • Je bent eigenaar van de woning of hebt toestemming van de eigenaar

Plaatsen van een groene erfafscheiding

Bedrag

€ 10 per m met een maximum van € 300.

Belangrijkste voorwaarden

 • De erfafscheiding is minimaal 5 m
 • Je bent eigenaar of hebt toestemming van de eigenaar voor het nemen van de maatregel

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.