Logo Rijksoverheid

Subsidie voor groene daken 's Hertogenbosch

Voor:
  • Groene daken

De gemeente ’s-Hertogenbosch stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie.

Bedrag

De vergoeding bedraagt € 15,00 per m2, met een maximum van € 3.000 voor particulieren of € 15.000 voor VvE's.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het groene dak komt op een bestaand dak (bouwjaar vóór 2014)
  • Je vraagt de subsidie minimaal 1 week voor het begin van de werkzaamheden aan
  • Het oppervlak van het groene dak is minimaal 20 m2
  • Het groene dak heeft een waterbergende capaciteit van 30 liter/m2
  • Woon je in een monument? Regel dan eerst een omgevingsvergunning
  • Samen met buren tegelijkertijd jouw daken groen maken? Dan tellen alle m2 mee, ook die van kleinere daken. Een aanvraag voor een buurtsubsidie heeft minimaal 6 adressen en kent één contactpersoon. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.