Logo Rijksoverheid

Subsidie verwijderen asbestdaken Hof van Twente

Voor:
 • Asbest verwijderen

De gemeente Hof van Twente stimuleert het verwijderen van asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht door een subsidie.

Bedrag:

 • € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak in de stedelijke omgeving (binnen de komgrenzen)
 • € 2,25 per m2 verwijderd asbestdak in het buitengebied (buiten de komgrenzen)

De maximale subsidie per adres is € 25.000.

Belangrijkste voorwaarden:

 • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht: De subsidie geldt niet voor niet voor asbestdakbeschot (asbestbetimmering onder de dakpannen) of andere asbesttoepassingen
 • Het verwijderde asbestdak ligt binnen de gemeente Hof van Twente
 • Je betaalt de asbestverwijdering zelf
 • De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn tussen 17 oktober 2017 en 31 december 2023
 • Je vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de verwijdering van het asbestdak aan
 • Je laat van te voren een inventarisatie doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf
 • Je laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf
 • Je moet per adres een aanvraag indienen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.