Logo Rijksoverheid

Subsidie verwijderen asbestdak Borsele

Voor:
  • Asbest verwijderen

De gemeente Borsele geeft subsidie om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdakte verwijderen voor 2020. De subsidieregeling richt zich specifiek op de asbestdaken binnen de bebouwde kom grenzen.

Bedrag:

Voor een asbestdak van maximaal 35 m2 is de subsidie €50,00 (ongeacht het aantal vierkante meters).

Bij een asbestdak groter dan 35 m2 is de subsidie €3,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak. Als u op het vervangen dak zonnepanelen plaatst, kunt u hiervoor extra subsidie krijgen bovenop het subsidiebedrag voor het verwijderen van het asbestdak. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.