Logo Rijksoverheid

Subsidie verwijderen asbestdak Borsele

De gemeente Borsele geeft subsidie om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdakte verwijderen. De subsidieregeling richt zich specifiek op de asbestdaken binnen de bebouwde kom grenzen.

Voor:
  • Asbest verwijderen

Bedrag

  • Voor een asbestdak van maximaal 35 m2 is de subsidie €50,- (ongeacht het aantal vierkante meters).
  • Bij een asbestdak groter dan 35 m2 is de subsidie €3,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak. Als je op het vervangen dak zonnepanelen plaatst, kun je hiervoor extra subsidie krijgen bovenop het subsidiebedrag voor het verwijderen van het asbestdak. 

Belangrijkste voorwaarden

  • Een asbestdak van maximaal 35m2 mag door een particulier zelf worden verwijderd
  • Een asbestdak groter dan 35 m2 mag alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd
  • De subsidie geldt alleen voor asbestdaken binnen de bebouwde kom

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.