Logo Rijksoverheid

Subsidie verwijderen asbestdak Borsele

Voor:
  • Asbest verwijderen

De gemeente Borsele geeft subsidie om eigenaren van asbestdaken te stimuleren hun asbestdakte verwijderen. De subsidieregeling richt zich specifiek op de asbestdaken binnen de bebouwde kom grenzen.

Bedrag

  • Voor een asbestdak van maximaal 35 m2 is de subsidie €50,- (ongeacht het aantal vierkante meters).
  • Bij een asbestdak groter dan 35 m2 is de subsidie €3,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak. Als je op het vervangen dak zonnepanelen plaatst, kun je hiervoor extra subsidie krijgen bovenop het subsidiebedrag voor het verwijderen van het asbestdak. 

Belangrijkste voorwaarden

  • Een asbestdak van maximaal 35m2 mag door een particulier zelf worden verwijderd
  • Een asbestdak groter dan 35 m2 mag alleen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd
  • De subsidie geldt alleen voor asbestdaken binnen de bebouwde kom

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.