Logo Rijksoverheid

Subsidie verwijderen asbestdak Berkelland

Voor:
  • Asbest verwijderen

De gemeente Berkelland stimuleert het verwijderen van asbestdaken door middel van een subsidie.

Bedrag

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het oppervlak van het dak, en varieert van €2,25 tot €4,50 per m2 met een maximum van €10.000 per adres. 

Belangrijkste voorwaarde

  • Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt voor verwijdering van asbesthoudend materiaal dat primair als dakbedekking wordt gebruikt.
  • Het asbesthoudend materiaal dient door een gecertificeerd bedrijf verwijderd te worden.
  • De verwijdering van het asbestdak mag niet plaats hebben gevonden voor 24 november 2020, de feitelijke startdatum is hiervoor maatgevend.
  • De aanvraag heeft betrekking op een asbestdak op een adres binnen het grondgebied van de gemeente Berkelland.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.