Logo Rijksoverheid

Subsidie tuin en dak vergroenen Putten

Voor:
  • Groene daken
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Putten verleent subsidie voor de regenpijp van het riool afkoppelen, het plaatsen van bomen, onttegelen van de tuin, groene daken, nuttig gebruik van regenwater en het plaatsen van een regenton, regenschutting of regenzuil.

Regenpijp afkoppelen

Bedrag

Wanneer de regenpijp wordt afgekoppeld zonder extra maatregelen dan geldt €40, met infiltratiekratten €50 per krat en met infiltratieveld €100 per m3 grond. Het maximale bedrag is €1000.

voorwaarden

  • Minimaal 20m2 verhard oppervlakte wordt afgesloten
  • Minimaal 20mm berging van water op eigen terrein
  • Alleen toepasbaar als het geen overlast veroorzaakt, de bodem geschikt is of wanneer het al gerealiseerd is

Onttegelen van tuin

Bedrag

Het bedraagt €4 per m2 met maximaal €500. Wanneer minstens 20m2 van de bestrating verwijderd wordt en vervangen door groen. Per boom plaatsen €35, maximaal 2 bomen. 

Groen of groenblauw dak

Bedrag

€20 per m2 en maximaal €2500. Minimaal 20 m2 aaneengesloten dakoppervlakte moet groen zijn.

Plaatsen van een regenton, regenschutting of regenzuil

Bedrag

€25 per segment of €20 per regenton. De inhoud moet minstens 100 liter zijn en het dak minstens 5 m2.

Algemene voorwaarden

  • Geldt voor panden van voor 2015 binnen de bebouwde kom.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.