Logo Rijksoverheid

Subsidie tuin en dak vergroenen Putten

Voor:
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Putten geeft subsidie voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool, het plaatsen van bomen, het verwijderen van tegels uit je tuin, de aanleg van een groen dak, het nuttig gebruik van regenwater en het plaatsen van een regenton, regenschutting of regenzuil.

Afkoppelen regenwater

Bedrag

Tussen de € 40 en € 100 per eenheid, afhankelijk van de genomen maatregel met een maximum van € 1.000.

Belangrijkste voorwaarden

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 en binnen de bebouwde kom
 • Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten
 • Minimaal 20mm berging van water op eigen terrein
 • Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter

Planten van een boom

Bedrag

€ 35 per boom

Belangrijkste voorwaarden

 • Maximaal twee bomen, die aan specifieke eisen moeten voldoen
 • Je tuin staat in verhouding tot de boomgrootte

Bestrating verwijderen en planten plaatsen

Bedrag

€ 4 per m2 met een maximum van € 500.

Belangrijkste voorwaarden

 • De tuin is aangelegd vóór 2015 en ligt binnen de bebouwde kom
 • Je verwijdert minimaal 20 m2 bestrating en vervangt deze voor planten

Groen of groenblauw dak

Bedrag

€ 20 per m2 met een maximum van € 2.500.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het bestaande dak is gebouwd vóór 2015 en ligt binnen de bebouwde kom
 • Je legt minimaal 20 m2 dak aan

Nuttig gebruik regenwater

Bedrag

20% van de kosten met een maximum van € 500.

Belangrijkste voorwaarde

 • Geldt alleen voor gebruik voor toilet en/of wasmachine en/of tuinbesproeiing

Plaatsen van een regenton, regenschutting of regenzuil

Bedrag

€ 25 per segment of € 20 per regenton. 

Belangrijkste voorwaarden

 • De inhoud moet minstens 100 liter zijn en het dak minstens 5 m2
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.