Subsidie tuin en dak vergroenen Nunspeet

Voor:
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Groene daken/gevels
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenwatertuin
 • Regenton
 • Boom of haag

De gemeente Nunspeet geeft subsidie voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool, het plaatsen van bomen, het verwijderen van tegels uit je tuin, de aanleg van een groen dak, het nuttig gebruik van regenwater en het plaatsen van een regenton, regenschutting of regenzuil.

Afkoppelen regenwater

Bedrag

€ 5 per m2

Belangrijkste voorwaarden

 • De subsidie is aan te vragen voor alle panden gebouwd vóór 2015 die niet op het drukriool zijn aangesloten
 • Minimaal 20 m2 verhard oppervlakte wordt van de gemengde riolering afgesloten
 • Minimaal 20mm berging van water op eigen terrein
 • Een infiltratiekrat moet minimaal een inhoud hebben van 410 liter

Planten van een boom

Bedrag

€ 35 per boom

Belangrijkste voorwaarden

 • Maximaal twee bomen, die aan specifieke eisen moeten voldoen
 • Je tuin staat in verhouding tot de boomgrootte

Bestrating verwijderen en planten plaatsen

Bedrag

€ 4 per m2 met een maximum van € 500.

Belangrijkste voorwaarden

 • De tuin is aangelegd vóór 2015 en ligt binnen de bebouwde kom
 • Je verwijdert minimaal 20 m2 bestrating en vervangt deze voor planten

Groen/bruik dak

Bedrag

Tussen de € 20 en € 50 per m2, afhankelijk van de waterberging en beplanting. Voor een bouwkundige beoordeling van het dak wordt een bijdrage van 50% verleend tot een maximum van € 250.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je legt minimaal 6 m2 en maximaal 250 m2 aaneengesloten dak aan

Nuttig gebruik regenwater

Bedrag

20% van de kosten met een maximum van € 500.

Belangrijkste voorwaarde

 • Geldt alleen voor gebruik voor toilet en/of wasmachine en/of tuinbesproeiing

Plaatsen van een regenton, regenschutting of regenzuil

Bedrag

€ 25 per deel regenwaterschutting of -zuil of € 20 per regenton. 

Belangrijkste voorwaarden

 • De inhoud moet minstens 100 liter zijn en het dak minstens 5 m2
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.