Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatbestendige maatregelen Harlingen

Voor:
  • Regenwatertuin
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Groene daken

De gemeente Harlingen geeft subsidie voor klimaatbestendige maatregelen, zoals het afkoppelen van je regenpijp, het nemen van maatregelen tegen verdroging en vergroenen.

Verharding vervangen door groen

Bedrag

€ 10 per m2, met een maximum van € 500.

Afkoppelen dakoppervlak of verhard oppervlak

Bedrag

€ 5 per afgekoppelde m2, met een maximum van € 500.

Ondergrondse waterberging

Bedrag

De materiaalkosten en 50% van de aanlegkosten, met een maximum van € 500.

Regenton

Bedrag

De aanschafprijs tot € 100, afhankelijk van de inhoud.

Groen dak

Bedrag

€ 25 per m2, , met een maximum van € 500.

Waterberging in tuin (wadi)

Bedrag

50% van de aanlegkosten, met een maximum van € 500.

Belangrijkste voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle maatregelen:

  • Je bent eigenaar of hebt toestemming van de eigenaar van het gebouw of perceel
  • Je kan maximaal 1 keer subsidie aanvragen per adres
  • Je vraagt de subsidie binnen 3 maanden na het uitvoeren van de maatregelen aan

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.