Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaatadaptieve activiteiten Vlaardingen

Voor:
  • Groene daken
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin
  • Tegels uit tuin verwijderen

De gemeente Vlaardingen geeft subsidies voor klimaatadaptieve initiatieven, zoals het aanleggen van een groen dak, het ontharden en vergroening van je tuin of de aanleg van een waterberging

Bedrag

25% van de gemaakte kosten, met een minimum van €2.500 en maximaal €25.000.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar
  • Je vraagt de subsidie voor alle maatregelen in een aanvraag aan
  • Nieuwbouw komt niet in aanmerking
  • Je hebt nog niet eerder subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen gekregen
  • de maatregel mag niet ongedaan gemaakt worden

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.