Logo Rijksoverheid

Subsidie groene maatregelen Rotterdam

Voor:
 • Groene daken
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Regenwatertuin

Rotterdammers kunnen een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. De gemeente wil er zo voor zorgen dat de stad beter tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer kan.

Bedrag

 • € 500 per toegevoegde kubieke meter waterberging
 • € 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak
 • Mogelijke extra subsidie voor inheemse beplanting
  • € 1 per inheemse plant of kruid
  • € 2 per inheemse heester of struik
  • € 10 per inheemse boom

Een combinatie van prestaties en bijdragen mag ook. De subsidie is per aanvraag maximaal € 50.000.

Belangrijkste voorwaarden

 • Bij een subsidie tot €1.500 dien je de aanvraag uiterlijk 8 weken na uitvoering van de activiteiten in.
 • Bij een subsidie vanaf €1.500 dien je de aanvraag uiterlijk 8 weken vóór uitvoering van de activiteiten in
 • De subsidie is voor zowel eigenaren als huurders. Als huurder moet je eerst toestemming van de eigenaar hebben
 • Het toegevoegde oppervlak aan groen bedraagt ten minste 20 m2
 • De toegevoegde waterberging bedraagt ten minste 1 m3 (= 1.000 liter)
 • Het toegevoegde afgekoppelde oppervlak bedraagt ten minste 20 m2
 • Als je een groen oppervlak op het dak wilt aanleggen, moet je ook zorgen voor een waterberging van minimaal 30 liter per m2
 • De waterberging moet gevuld kunnen worden met regenwater dat op het pand of perceel valt. Per m3 waterberging moet daarvoor minimaal 15m2 aan verhard oppervlak aangesloten worden
 • Het is ook belangrijk dat de waterberging een afvoervoorziening heeft
 • Het regenwater van het afgekoppeld oppervlak wordt vertraagd afgevoerd, afgekoppeld oppervlak dat direct naar het oppervlaktewater wordt geleid telt niet mee
 • Het ontwerp, de aanleg en instandhouding van de voorzieningen moet deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd
 • De voorzieningen moeten ten minste 5 jaar in stand worden gehouden

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.