Subsidie klimaatadaptatie provincie Flevoland

Voor:
 • Groene daken/gevels
 • Geveltuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Regenton

De provincie Flevoland geeft subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen ter vergroening van de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan subsidie voor groene daken, groene gevels, regentonnen en andere regenwatervoorzieningen.

Bedrag

Variabel, afhankelijk van de maatregelen die je uitvoert:

 • Voor de aanschaf van een regenton of regenzuil is de subsidie € 25 per 100 liter inhoud van de regenwatervoorziening (tot maximaal € 100)
 • Voor de aanschaf van een regenwaterschutting is de subsidie € 200
 • Voor het vergroenen van bestaand verharde oppervlakken is de subsidie € 10 per m2, met een aanvullende subsidie van nog eens € 10 wanneer het ontharde terrein beplant wordt met vaste planten, stuiken en/of bomen (tot maximaal € 500)
 • Voor de aanleg van een sedumdak is de subsidie € 25 per m2 dakoppervlak (tot maximaal € 2.500)
 • Voor de aanleg van een biodivers dak is de subsidie € 35 per m2 dakoppervlak (tot maximaal € 2.500)
 • Voor de aanleg van een groene gevel is de subsidie € 100 per m2 (tot maximaal € 2.500)

Voor de aanleg van regenwatervoorzieningen, een groen dak en/of een groene gevel bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Een aanvraag kan ook in buurtverband worden gedaan: de subsidie wordt dan met 10% verhoogd.

Belangrijkste voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld voor inwoners van alle Flevolandse gemeenten die binnen de bebouwde kom wonen
 • Er gelden per maatregel meerdere eisen waaraan moet worden voldaan, bijvoorbeeld wat betreft de minimale oppervlakte of inhoud (controleer dit goed bij de aanbieder)

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.