Logo Rijksoverheid

Subsidie klimaat, water en riolering West Betuwe

Voor:
 • Regenwatertuin
 • Geveltuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Groene daken

De gemeente West Betuwe heeft subsidie voor verschillende groene maatregelen, zoals het vergroenen van je tuin, de aanleg van een groen dak of het plaatsen van een regenton.

Er zijn verschillende maatregelen waar je subsidie voor kunt krijgen:

 • Tegels eruit groen erin
 • Waterdoorlatende verharding
 • Regenpijp afkoppelen en verwerking regenwater (bv regenton)
 • Aanleg groen dak
 • Aanleg geveltuin
 • Regenwaterschutting/regen block(s)
 • Watervasthoudende plantenbakken
 • Regenwatervijver/maaiveldverlaging
 • Regenwater nuttig gebruiken

Bedrag

Maximaal € 500. Bekijk alle vergoedingen per maatregel op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar en bewoner van de woning
 • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de werkzaamheden
 • Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor deze subsidieregeling
 • Alleen maatregelen die zorgen voor minder wateroverlast, komen in aanmerking
 • Je houd de matregelen minimaal 5 jaar in goede staat
 • Na toekenning van de subsidie heb je 5 maanden de tijd om de maatregelen af te ronden

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.