Logo Rijksoverheid

Subsidie 'Kleintje Duurzaamheid' Deventer

Met de subsidieregeling 'Kleintje Duurzaamheid' kunnen huiseigenaren aan de slag met energiebesparing in hun woning. Voor praktische ondersteuning van initiatieven zoals advies, samen plannen maken voor verduurzaming en/of informatieacties kunnen groepen huiseigenaren nu een ‘Kleintje Duurzaamheid’ subsidie aanvragen.

Voor:
  • Proces ondersteuning
  • Energie advies

De subsidie is bestemd voor de oriëntatiefase en helpt bij het verkennen van mogelijkheden. Je kunt subsidie krijgen voor praktische ondersteuning van het proces, advies en onderzoek.

Energiecoaches van het energieloket Deventer kunnen vooraf aan een subsidieaanvraag groepjes huiseigenaren op weg helpen.

Bedrag

Maximaal € 2250 per initiatief.

Voorwaarden

  • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Deventer;
  • De activiteiten zijn toegankelijk voor woningeigenaren met vergelijkbare woningen in de directe omgeving;
  • De activiteiten betreffen niet een Vereniging van eigenaren (VvE). Voor VvE’s is een landelijke subsidie (zie energiesubsidie) ;
  • De activiteiten hebben geen commercieel karakter en geen winstoogmerk;
  • Een aanvraag door een natuurlijke persoon voor een groep van minimaal 5 huiseigenaren;
  • De aanvraag is niet voor de realisatie van maatregelen. Hiervoor zijn bij de provincie en het rijk andere subsidies en regelingen;
  • De aanvraag indienen doet u uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit Er wordt geen subsidie vertrekt voor activiteiten die voor deze tijd hebben plaatsgevonden;
  • Een aanvraag voor een straat/ buurt is eenmalig mogelijk.

Kijk voor meer informatie, voorbeelden van activiteiten en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.