Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken Haarlem

Voor:
 • Groene daken

Bij de gemeente Haarlem kun je subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak.

Bedrag

De hoogte van de subsidie is:

 • € 25 per vierkante meter groen dak.
 • € 35 per vierkante meter groen dak als je kunt bewijzen dat het groene dak voor minimaal 50 procent oppervlakte uit andere planten (grassen en kruiden) dan sedum bestaat en daarmee een extra waarde heeft voor de biodiversiteit.
 • € 35 per vierkante meter groen dak als het om een groen-geel dak (een groen dak met zonnepanelen erbij) gaat.
 • € 35 per vierkante meter groen dak als het groene dak minimaal 50 liter water per vierkante meter kan dragen (waterbergend vermogen).

Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is:

 • € 1.000 per aanvraag voor 1 particuliere huiseigenaar.
 • € 1.000 per adres bij collectieven van particulieren, zoals Verenigingen van Eigenaren, met een maximum van € 5.000.
 • € 5.000 per aanvraag voor collectieven van particulieren, ondernemingen, stichtingen en Verenigingen van Eigenaren.

De subsidie is nooit meer dan 50 procent van de totale kosten voor jouw groene dak. Als je voor de aanleg van hetzelfde groene dak ook andere subsidies of bijdragen ontvangt, dan wordt de hoogte van de subsidie zo berekend dat de totale subsidie niet meer is dan 100 procent van de te maken kosten.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je bent eigenaar van het pand waarvoor je de subsidie aanvraagt.
 • Het groene dak is nog niet aangelegd.
 • Het dak ligt in de gemeente Haarlem.
 • Het groene dak is minimaal 20 vierkante meter.
 • Het groene dak kan minimaal 30 liter water per vierkante meter dragen; dit heet het waterbergend vermogen. Het bedrijf dat het groene dak aanlegt, kan het waterbergend vermogen bepalen.
 • Het groene dak wordt op een bestaand dak aangelegd.
 • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven. De gemeente kan de ontvangen subsidie voor een deel of helemaal terugvragen als dit niet gebeurt.
 • Per adres kan maximaal éénmaal een aanvraag worden ingediend.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.