Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken en gevels Heerlen

Voor:
 • Geveltuin
 • Groene daken

Voor groene daken en groene gevels biedt de gemeente Heerlen een subsidie aan. Help mee aan een groenere stad!

Bedrag

Per m2 wordt er een subsidiebedrag verleent.

 • De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 40,= per m2 aangelegde extensieve groendak voorziening.
 • De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 115,= per m2 aangelegde intensieve groendak voorziening.
 •  De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 115,= per m2 aangelegde verticale tuin voorziening.
 • De subsidie bedraagt voor eigenaren en huurders € 25,= per m2 aangelegde groengevel voorziening.
 • De subsidie bedraagt ten hoogste € 25.000,= voor een pand, waarbij per kadastrale locatie slechts voor één pand subsidie wordt verleend.
 • De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste t/m vierde lid is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie van € 5,- per m2, op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

Belangrijkste voorwaarden

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
 • De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidie goedkeuring starten en binnen 1 jaar klaar zijn
 • Het minimaal dak oppervlak bedraag 10m2 en het minimaal oppervlak voor groene gevels bedraagt 5m2
 • Groene daken en gevel tuinen hebben een omgevingsvergunning nodig

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.