Logo Rijksoverheid

Subsidie groene daken Alkmaar

Voor:
 • Groene daken

De gemeente Alkmaar stimuleert en ondersteunt de aanleg van groene daken met een subsidie.

Bedrag

De hoogte van de subsidie is:

 • € 25,- per m2 groen dak, maar is maximaal 50% van de kosten;
 • € 35,- per m2 groen dak als het groene dak aantoonbaar voor minimaal 50% oppervlakte uit andere planten (grassen en kruiden) dan sedum bestaat en daarmee een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit, maar is 50% van de gemaakte kosten voor aanschaf van materiaal en eventuele aanlegkosten van het groene dak.

Daarbij geldt:

 • De subsidie is maximaal € 10.000,- per aanvraag per kalenderjaar.
 • Wanneer de aanvrager voor dezelfde activiteit ook andere subsidies ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zo berekend dat de totale subsidie niet meer is dan 100% van de werkelijke kosten.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar, huurder of anderszins zakelijk gerechtigde, van een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar. Als je geen eigenaar bent, stuur dan een ondertekenende toestemmingsverklaring van de eigenaar als bijlage mee.
 • Dien je aanvraag in 6 tot 13 weken voordat je van plan bent te beginnen met de aanschaf en aanleg van een groen dak.
 • Je kunt per adres 1 keer per kalenderjaar subsidie aanvragen.
 • De grootte van het groene dak is tenminste 4 vierkante meter.
 • Het waterbergend vermogen van het groene dak is minimaal 20 liter per vierkante meter.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.