Subsidie groenblauwe initiatieven Arnhem

Voor:
  • Groene daken/gevels
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Geveltuin
  • Regenwatertuin
  • Boom of haag
  • Regenton

De gemeente Arnhem heeft subsidie voor het nemen van maatregelen om tuinen en huizen voor te bereiden op het klimaat van de toekomst, zoals het vergroenen van je tuin, gevel of dak, het aanleggen van een een moes- of pluktuin of het afkoppelen en opslaan van regenwater.

Bedrag

Tussen de 30% en 65% van de directe kosten, afhankelijk van de genomen maatregel en de plek. Er is een een maximum tussen de € 5.000 voor individuele bewoners en € 25.000 voor samenwerkingsverbanden. Kijk voor de specifieke bedragen op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bouwwerk of terrein is een bestaand terrein: Nieuwbouw komt niet voor subsidie in aanmerking
  • Je vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan
  • Je kunt ieder jaar voor een nieuw initiatief subsidie aanvragen

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.