Subsidie groen en water Amstel, Gooi en Vecht

Voor:
  • Groene daken/gevels
  • Tegels uit tuin verwijderen
  • Regenpijp afkoppelen van riool
  • Regenwatertuin

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht geeft subsidie voor initiatieven voor klimaatadaptieve maatregelen.

Voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van een wadi, minder tegels en meer groen, het aanleggen van een groen dak, een regenwaterschutting of het afkoppelen van regenwater.

Bedrag

Maximaal 50% van de kosten. De subsidie is minimaal € 1.000 en maximaal € 20.000 per aanvrager en activiteit.

Belangrijkste voorwaarden

  • De maatregel is in een buurt of een wijk
  • Minimaal 3 huishoudens doen mee, of de maatregel wordt aangevraagd door een vereniging, instelling of VVE
  • Je vraagt de subsidie 8 weken voordat het project start aan, dus vóór het uitvoeren van de maatregelen

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.