Logo Rijksoverheid

Subsidie groen dak Nuenen

Voor:
  • Groene daken

De gemeente Nuenen geeft subsidie voor het aanleggen van een groen dak.

Bedrag

  • € 20 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak bij af te koppelen oppervlakken van 10 m2 t/m 200 m2 (met een maximum van € 2.000 per subsidieaanvraag). 
  • € 20 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak bij af te koppelen oppervlakken groter dan 200 m2 (met een maximum van € 7.500 per subsidieaanvraag). 

Belangrijkste voorwaarden

  • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen
  • Je bent als aanvrager eigenaar van het af te koppelen perceel
  • Je gaat minimaal 10 m2 dak vergroenen en er geldt een minimale wateropslag van 15 liter per m2
  • Het af te koppelen verharde oppervlak is legaal aangesloten op een hemelwaterriool dat aangelegd is vóór 2006, of een gemengd riool
  • Het afkoppelen mag geen overlast veroorzaken op aanliggende percelen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.