Subsidie duurzame initiatieven Best

Voor:
  • Proces ondersteuning

De gemeente Best geeft subsidie voor initiatieven waardoor inwoners samen werk maken van de energietransitie.

De investering zelf, zoals de aanschaf van isolatieglas, zonnepanelen of een warmtepomp, wordt niet gesubsidieerd vanuit deze regeling. Subsidie kan verleend worden voor:

  • Initiatieven en activiteiten die schoolleerlingen kennis geven van milieuproblematiek, duurzaamheid of energietransitie
  • Initiatieven en activiteiten die gericht zijn op kennisoverdracht rondom milieuproblematiek, duurzaamheid of energietransitie
  • Initiatieven en activiteiten die er aan bijdragen dat bewoners in gezamenlijkheid werk maken van de energietransitie
  • Het volgen van een cursus om bijvoorbeeld bedrijven (beter) te begeleiden in de duurzaamheidstransitie

Bedrag

  • De subsidie is maximaal 50% van de kosten
  • De subsidie is maximaal € 6.000,- per kalenderjaar, per subsidieaanvrager

Belangrijkste voorwaarden

  • De aanvrager is een inwoner of groep inwoners of een vrijwilligersorganisatie uit Best
  • De activiteit wordt niet op andere wijze door de gemeente gesubsidieerd
  • Je dient de aanvraag 13 weken voor het begin van de activiteit in

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.