Subsidie bloem- en voedselrijke akkerranden Putten

Voor:
  • Boom of haag
  • Overige groene maatregelen

De gemeente Putten geeft subsidie om op akkerland de randen bloem- en voedselrijk te maken. Zo help je insecten en bied je bescherming aan weidevogels.

Bedrag

Tot maximaal € 34.000, afhankelijk van de maatregelen die je uitvoert. De subsidie is een vergoeding voor de aanleg van de akkerranden, en een compensatie voor de gederfde inkomsten.

Belangrijkste voorwaarden

  • De akkerrand is per perceel minimaal 6 meter breed en 100 meter lang
  • De wintervoedselveldjes hebben een oppervlakte van minimaal 500 m2 en maximaal 2.500 m2
  • De wintervoedselveldjes worden niet geoogst of gemaaid tijdens de winter, zodat er voedsel is voor de wintervogels
  • Op de akkerranden vindt geen chemische of mechanische onkruidbestrijding plaats (met uitzondering van op pleksgewijze bestrijding van ridderzuring, haagwinde, kleefkruid, melde of akkerdistel)
  • De akkerrand blijft tot 1 april van het volgende jaar in stand

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.