Subsidie 'asbest eraf zon erop' Overijssel

Voor:
  • Asbest verwijderen
  • Zonnepanelen

De provincie Overijssel heeft subsidie voor het verwijderen en afvoeren van een dak dat asbestplaten of asbestleien bevat in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Dakbeschotten vallen hier niet onder.

Bedrag

De subsidie is een vast bedrag van € 1.000 per aanvrager. Als het asbestdak een oppervlakte heeft van 200 m2 of meer dan is er € 5 subsidie per m2 extra. Deze extra subsidie is maximaal € 4.000 per aanvrager. De subsidie is in totaal maximaal € 5.000.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je bent eigenaar van het asbestdak dat nog verwijderd en afgevoerd moet worden
  • Je bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat de provincie Overijssel de subsidieaanvraag ontvangt
  • Het asbestdak heeft een oppervlakte van minimaal 35 m2 en wordt verwijderd en afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf
  • De te plaatsen zonnepanelen zijn fotovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit en die voor minimaal 95% voorzien in het eigen elektriciteitsverbruik
  • De activiteiten moeten binnen 12 maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn
  • De aanvraag past binnen de regels van de Algemene De-minimisverordening of aan de De-minimisverordening landbouw

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.