Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppeling regenwater Beesel

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Beesel geeft een subsidie voor het afkoppelen van regenwater.

Bedrag

  • 30 tot 300 m2: € 10 per m2
  • Meer dan 300 m2: werkelijke kosten met maximaal € 10 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Het verharde oppervlak bedraagt 30 m2 of meer
  • Na goedkeuring van de subsidieaanvraag mag het afkoppelen starten
  • Het af te koppelen verhard oppervlak momenteel is aangesloten op een vuilwaterriool
  • Het afkoppelen veroorzaakt geen overlast op aanliggende percelen
  • Er ligt geen gemeentelijk hemelwater riool in je straat

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.