Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Weert

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Weert en het Waterschap Limburg hebben samen een subsidieregeling voor het afkoppelen van jouw regenpijp.

Bedrag

Je krijgt de werkelijke kosten vergoed, tot een maximum van € 9 per m2

Belangrijkste voorwaarden

  • Je vraagt de subsidie aan voordat je met de werkzaamheden begint
  • Je bent een private partij die een verhard oppervlak van particulier terrein afkoppelt in de gemeente Weert
  • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 40 m2 en maximaal 200 m2
  • Het oppervlak is op het moment van aanvragen van de subsidie nog aangesloten op het openbaar gemengd riool
  • Het oppervlak is niet eerder al afgekoppeld van het gemengd riool
  • Het regenwater zal na afkoppeling infiltreren in de bodem
  • Je veroorzaakt geen overlast door het afkoppelen
  • Je koppelt af op een manier die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie website aanbieder)
  • Jij bent na het nemen van de maatregel verantwoordelijk voor het goed functioneren en onderhouden van het afkoppelsysteem en voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste aanleg of onvoldoende onderhoud van het systeem

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.