Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Venlo

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Venlo geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het riool.

Bedrag

 • 10 m2 tot en met 300 m2 af te koppelen verhard oppervlak: € 9,00 per m2
 • Meer dan 300 m2 af te koppelen verhard oppervlak: de kostprijs tot maximaal € 9,00 per m2

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent zelf eigenaar van de woning 
 • Voor het af te koppelen oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend
 • Het af te koppelen oppervlakte is momenteel aangesloten op het vuilwaterriool binnen de gemeente Venlo
 • Het regenwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier (binnen 48 uur) verwerkt worden
 • De beschikbare berging in de voorziening bedraagt minimaal 20 mm
 • Afkoppeling van het hemelwater veroorzaakt geen overlast
 • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 10 m2
 • Eenmaal afgekoppelde oppervlakten mogen niet meer worden aangekoppeld
 • Jij bent na het nemen van de maatregel verantwoordelijk voor het functioneren en onderhouden van het systeem en eventuele schade

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.