Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Someren

Voor:
 • Regenpijp afkoppelen van riool

Voor het afkoppelen van de regenpijp van de riolering verleent de gemeente Someren een subsidie.

Bedrag

 • 25 m2 tot 250 m2 afgekoppeld dakoppervlak: €6 per m2 
 • 250 m2 tot 1000 m2 afgekoppeld dakoppervlak: €4 per m2

Hierbij geldt een maximum bedrag van de werkelijk gemaakte kosten.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent nog niet gestart met de werkzaamheden
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Someren
 • Het pand is minimaal 5 jaar oud
 • Er wordt minimaal 25m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld
 • Je kunt minimaal 30 liter regenwater per m2 opvangen op eigen terrein. Dit water infiltreer je of voer je vertraagd af
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2 mm neerslag per 24 uur)
 • De waterberging moet bijdragen aan het verminderen van piekafvoeren en geen overlast veroorzaken
 • De waterberging mag een (liefst bovengrondse) overloopvoorziening hebben
 • Wij moeten uw waterberging kunnen controleren. Zorg daarom dat deze zichtbaar en toegankelijk is
 • De waterberging is controleerbaar

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidieregeling.