Logo Rijksoverheid

Subsidie afkoppelen regenwater Soest

Voor:
  • Regenpijp afkoppelen van riool

De gemeente Soest geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het gemengde riool.

Bedrag
De subsidie vergoedt maximaal van € 10 per m2.

Belangrijkste voorwaarden

  • Je eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat je wilt afkoppelen
  • Je vraagt de subsidie aan voordat je de maatregel uitvoert
  • Het gaat om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating in de gemeente Soest
  • Het dak en/of de bestrating het regenwater loost nu op de gemengde riolering
  • Je veroorzaakt geen overlast voor aangrenzende percelen
  • Het af te koppelen oppervlak is schoon en minstens 20 m2, bij kleinere oppervlakten kun je een gratis afkoppelset aanvragen

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.